2017-01-09

Ramon REICHERT

Életrajz

Ramón Reichert

Ramón Reichert, 2009 és 2013 között az újmédia-ismeretek és digitális média kultúra professzora a University of Vienna színház, film és médiaismeretek tanszékén. 2014 óta az adatismeretek posztgraduális mesterkurzus vezetője a Krems-i Danube University-n. Kutatási területe a média és technológia történelme, illetve az új médiumok és kommunikációs eszközök hatása, mint például az internet, szociális média, vizuális kultúra és az identitás politikák.

2014 óta vezető kiadója és szerkesztője a Digital Culture & Society nevű tudományos magazinnak. A Social Media Studies peer-to-peer kutatási szervezet – amely jelenleg több mint 1100 taggal büszkélkedhet – kezdeményezőjeként és felelős szerkesztőjeként egy, a közösségi média digitális módszereinek feltárását célzó, nemzetközi fórumot hozott létre. Több könyv szerzője, így: Im Kino der Humanwissenschaften: Studien zur Medialisierung wissenschaftlichen Wissens (2007), Amateure im Netz. Selbstmanagement und Wissenstechnik im Web 2.0 (2008), Das Wissen der Börse. Medien und Praktiken des Finanzmarktes (2009), Die Macht der Vielen. Über den neuen Kultur der digitalen Vernetzung (2013), Big Data. Analysen zum digitalen Wandel von Wissen, Macht und Ökonomie (2014), Selfies. Eine Kulturtheorie der digitalen Bildkommunikation (2017).

 

 

Absztrakt

Tömegművészet. Képfeldolgozás, algoritmikus programozás és a web mint kontextus

A crowd art kollektív tevékenysége új lendületet vett a közösségi weboldalakon. Elemeire szedve sokat tanulhatunk a kreatív tartalmak kulturális transzformációjáról. A crowd art az interaktív közösségi terek omnipotenciájára utal: a felhasználókat alacsony értékküszöbű alkalmazásokkal látja el, amelyekkel a mindennapi megfigyeléseiket mutatják be a térbeli és térkapcsolatos információn alapuló reprezentációra és megfigyelésre alkalmas hipermediális tereken keresztül, s előállításra, szétosztásra, analízisre használják. A szociális weboldalakra és internetes portálokra támaszkodó, együttmű- ködésen alapuló művészet létrejöttére nagyban hatással voltak az előállítási és recepciós kontingenciák, s szerteágazó együttesét alkotja a dinamikus értelmezés és tárgyalási folyamatokon belüli kulturális interpretálás szabad játékának. Ebben az értelemben a crowd sourcingot használó művészeti termelés a közösségi aktivitás technológiájaként értelmezhető, amely a felhasználókra bízza a fejlesztést, peer-to-peer hálózatot, a felhasználás megszokott formáit, amelyek a szociális kommunikáció formáit és az újí- tó, narratív részvételen és közös döntésen alapuló folyamatokat foglalnak magukba. A Youtube és Vimeo felhasználói által generált videótartalmak kezelése annak a kérdése, hogy mely cselekvő szerepet végzi a videó feltöltője. Az internetes kultúrában jelen levő tendencia, amely a már létező tartalmak (mash-up, remix) újraértelmezése és ismétlődése felé irányul, a cselekvés aspektusára utal, amely zavartalanul kapcsolódik a kollektív és együttműkö- dési eljárások kialakításához. E kérdésfeltevésnek kritikai kérdéseket kell feltárnia a részvételi kultúra körét és a technikai környezetben létrejövő kreativitás átformálását illetően.

 

TÁMOGATÓK

 

A Ludwig Múzeum együttműködő partnere a C3 – Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány